Nov. 2020

Νέες διατιμήσεις netmetering που αδικούν;

….Νομίζουμε ΝΑΙ! (υπό προϋποθέσεις)

Η φιλοσοφία διατίμησης Netmetering αφορά στην:

 1. Ιδιοκατανάλωση σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής των φωτοβολταίκών (ΦΒ)
 2. Συμψηφισμό της εισαγωγής (περίσσιας κατανάλωσης) και εξαγωγής (περίσσιας παραγωγής) στην περίοδο (δίμηνο ή μήνα) και:
  • Πίστωση (σε ενέργεια) της περίσσιας παραγωγής για πιθανή χρήση σε επόμενες περιόδους ή
  • Χρέωση (σε χρήματα) της περίσσιας κατανάλωσης
 3. Τελική εκκαθάριση ετησίως

Παλαιότερα στην διατίμηση υπήρχε το «τέλος παραγωγού», μια αύξηση του πάγιου των καταναλωτών netmetering, αναλόγως του μεγέθους του ΦΒ συστήματος (για επικουρικές υπηρεσίες, χρήση δικτύου κλπ).

 Τι άλλαξε το 2020 με την απόφαση ΡΑΕΚ 28/2020;

Αντί του οριζόντιου τέλους παραγωγού, η ΑΗΚ επιβάλει στους καταναλωτές netmetering:

 • για τις KWh  συμψηφισμού (εισαγωγή μείον εξαγωγή): τέλη Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και ΥΔΩ, και τα τέλη κατανάλωσης ενέργειας.
 • γιά της KWh εισαγωγής: τέλη Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και ΥΔΩ

Μπορεί να επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι οι χρεώσεις αυτές είναι πιο ακριβοδίκαιες από το οριζόντιο τέλος παραγωγού καθώς λαμβάνουν υπόψιν την “κίνηση” (ροή) ενέργειας και έτσι είναι στοχευμένες.

Ποιο το πρόβλημα;

Το πρόβλημα αναδύεται στις χρεώσεις εισαγωγής για τους τριφασικούς καταναλωτές με μονοφασικό ή τριφασικό ΦΒ σύστημα και το πως οι μετρητές της ΑΗΚ αντιλαμβάνονται την εξαγωγή και εισαγωγή της ενέργειας.

Παράδειγμα 1: Τριφασικός καταναλωτής, μονοφασικό ΦΒ (στην φάση 1) σε μια χρονική στιγμή παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

Φάση

Κατανάλωση

Παραγωγή

Συμψηφισμός

1

1.0 KW

3.0 KW

-2.0 ΚW

2

1.5 KW

+1.5 KW

3

0.5 KW

+0.5 KW

ΣΥΝΟΛΑ

3.0 KW

3.0 KW

0.0 KW

 Ενώ η συνολική παραγωγή ισούται με την συνολική κατανάλωση, ο μετρητής AHK  καταγράφει ταυτόχρονα εξαγωγή (2ΚW στην φάση 1) και εισαγωγή (1.5+0.5=2KW στις φάσεις 2 και 3) για την οποία χρεώνει.

Παράδειγμα 2: Τριφασικός καταναλωτής, τριφασικό ΦΒ:

Φάση

Κατανάλωση

Παραγωγή

Συμψηφισμός

1

3.0 KW

1.0 KW

+2.0 ΚW

2

0.5 KW

1.0 KW

-0.5 KW

3

0.5 KW

1.0 KW

-0.5 KW

ΣΥΝΟΛΑ

3.0 KW

3.0 KW

0.0 KW

 Ενώ η συνολική παραγωγή ισούται με την συνολική κατανάλωση, ο μετρητής AHK  καταγράφει ταυτόχρονα εξαγωγή (0.5 + 0.5 = 1ΚW στις φάσεις 2 και 3) και εισαγωγή (2KW στην φάση 1) για την οποία χρεώνει.

Άρα, οι πιο πάνω τριφασικοί καταναλωτές, ενώ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους από τα ΦΒ, υπόκεινται σε χρεώσεις εισαγωγής που δεν θα είχαν αν ήταν μονοφασικοί καταναλωτές.

Σχετικά με την επιπλέον χρέωση:

 1. Ισχύει μόνο σε τριφασικούς καταναλωτές netmetering
 2. Αυξάνεται με την ανισσοροπία των φάσεων
 3. Ανέρχεται από μερικά σεντ μέχρι και πέραν του ευρώ ημερησίως
 4. Είναι αδύνατο να ληφθεί  υπόψη στην όποια μελέτη  netmetering απαιτείται από την ΑΗΚ, έστω και αν οι συγκεκριμένες χρεώσεις ήταν εν γνώση των μελετητών από πριν, καθότι αυτές εκπονούνται βάσει των λογαριασμών
 5. Είναι απρόβλεπτη διότι η κατανομή των φάσεων σε οικίες/καταστήματα δεν είναι ποτέ ισσοροπημένη. Επιπλέον στα μονοφασικά ΦΒ το σε ποια φάση ενώνονται υποδεικνύεται από την ΑΗΚ την ώρα της επιθεώρησης
 6. Δεν παρέχεται καμία ένδειξη στους καταναναλωτές αν και πότε συμβαίνει για να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις (π.χ. αναδιάρθρωση φάσεων ή αλλαγή προφίλ)

REMODA

Το REMODA, χρησιμοποιεί μετρητές MID (πιστοποιημένους) και παρέχει τις απαραίτητες στοχευμένες αναλύσεις οι οποίες υποδεικνύουν επακριβώς και ζωντανά τις πιο πάνω χρεώσεις για διορθωτικές κινήσεις.

Παραθέτουμε πραγματικό παράδειγμα για τις 12  Ιουλίου σε τριφασικό υποστατικό στην Λευκωσία με τριφασικό ΦΒ (το ΕΠΙΠΛΕΟΝ κόστος για την συγκεκριμένη ημέρα ήταν περίπου μισό ευρώ)

Nov. 2020

REMODA now offers RELIABLE remote switching

Control loads remotely!

…just click or tap your dashboard switch buttons!

The switching function is performed RELIABLY, and is offered with GSM, WiFi or Ethernet

 

 

Key Features:

 • Simple control from REMODA dashboard

 • Reliable

 • Smart, manual, or time-based option

 • Industrial-grade communication equipment

 • Any load (residential or industrial)

 • Vendor-neutral switching gear

 • History option

 • Security

 • Fast (ms) option

Demo 1: Fast (millisecond) switching from/to anywhere in the world using REMODA

Demo 2: Sub-minute delay (independent of location)

Μάρτης 2020

Πως βοηθά το REMODA;

Μια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους συμμετέχοντες στο REMODA είναι οι αναλύσεις και ο εντοπισμός προβλημάτων:
 

CASE STUDY:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΦΒ) ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Οι μετρήσεις REMODA σε ΦΒ πάρκο εντόπισαν διαχρονικό σοβαρό πρόβλημα χαμηλής παραγωγής. Ειδοποιήσαμε τον ιδιοκτήτη ο οποίος και μας ζήτησε να εκπονήσουμε τεχνική μελέτη. Η σχετική ανάλυση Performance Ratio εκπονήθηκε δωρεάν, και κατέδειξε ότι τα πλαίσια παρουσίαζαν πρόβλημα και έπρεπε να αντικατασταθούν.

Τεχνική ανάλυση Performance Ratio
 

Εκπονήσαμε επίσης τεχνοοικονομική ανάλυση της αντικατάστασης που την κατέδειξε ως συμφέρουσα για την δεδομένη στιγμή της ζωής του 20ετούς έργου, γι’ αυτό και ο ιδιοκτήτης προέβει άμεσα στην υλοποίηση της.

Εργασίες Αντικατάστασης πλαισίων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;

44% ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ !!!

Σύγκριση ΠΡΙΝ Vs. ΜΕΤΑ – Βελτίωση 44% !

Για περισσότερες πληροφορίες, για πρόσβαση στις προαναφερθείσες μελέτες/αναλύσεις (με επεξηγήσεις), ή ακόμη και για επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

MAY 2019

REMODA rides with Artificial Intelligence!​

We can now apply machine learning and a plethora of algorithms to inject artificial intelligence (AI) in REMODA. Ok, great! But why would we do that, you ask. Well, because now…

…REMODA learns when to alert… unaided!


How it works:
1) Using gathered data we train the system on how process behaviors classify taking into account the organization’s particularities (e.g. what is the seasonal profile of a normal work day , how do forgotten loads affect the profile, what do unexpected production breakdowns look like in terms of measurements etc).

2) Based on the classification the system learns what to expect at any given time for any given measurement it monitors. We then decide on the acceptable allowances or margins (e.g. cumulatively, over 24h or a rolling window) using a Deviation Index. When this index exceeds a threshold,  the system “complains”!

3) When the AI module is on, REMODA is ready to capture and notify about anomalies as they happen, even if these were previously masked to the naked eye!
 
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας.

MARCH 2018

Λογαριασμοί Net-Metering που .... θυμούνται;

Μια από τις αποκλειστικότητες του REMODA monitoring είναι οι ζωντανοί λογαριαμοί ηλεκτρικού ρεύματος:

 • Βιομηχανικοί/Εμπορικοί (με ή χωρίς αυτοπαραγωγή) και
 • Οικιακοί (με ή χωρίς netmetering)

Στις περιπτώσεις NetMetering ο λογαριασμός αντιμετωπίζεται ως σύστημα που η δραστηριότητα στο παρελθόν επηρεάζει το μέλλον.

Οι τεχνοκράτες λέμε ότι τέτοια συστήματα θυμούνται και τα ορίζουμε ως αιτιατά συστήματα μνήμης (ευτυχώς όμως εσάς αυτό δεν σας ενδιαφέρει)

Το NetMetering είναι σύστημα  μνήμης γιατί η παραγωγή τώρα,  καλύπτει προηγούμενες, παρούσες ή μελλοντικές χρεώσεις!


 

ΠΩΣ TO REMODA ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ NETMETERING:

Προβάλουμε τις χρεώσεις μέχρι τη στιγμή που πατήσατε το κουμπί, με την υπόθεση ότι η παραγωγή σας:

 • Πρώτα καλύπτει παρούσες ανάγκες και, αν περισσεύει
 • Καλύπτει προηγούμενες χρεώσεις διμηνίας και, αν περισσεύει
 • Αποθηκεύεται για μελλοντικές ανάγκες

Αφού το netmetering θυμάται, εσείς μη ΞΕΧΝΙΕΣΤΕ!

Κατανοήσετε και  διαχειριστείτε την κατανάλωση σας στην παρουσία των φωτοβολταϊκών:

Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας.

JANUARY 2018

Είναι δύσκολο να ειδοποιούμαστε για προβλήμα στον Aνορθωτή Συντελεστή Ισχύος (PFCU);

Αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως ο σχεδιασμός του ανορθωτή και το καταναλωτικό προφίλ του υποστατικού. Συχνά, ειδοποίηση όταν ο Συντελεστής Ισχύος (ΣΙ) απλά ‘πέσει’ χαμηλά δεν είναι καθόλου αποτελεσματική!

“Παίρνω SMS ότι ο ΣΙ είναι χαμηλός. Ο συντηρητής με διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το controller ούτε με τις κοντέσσες….”

Το πρόβλημα είναι ότι το PFCU ανορθώνει σε βήματα και όχι σε συνεχές φάσμα. Έτσι, για να ενεργοποιηθεί, πρέπει να υπάρχει η ανάγκη τουλάχιστον για το μικρότερο του βήμα.
Σε περιπτώσεις που η λειτουργία της μονάδας δεν δικαιολογεί ενεργοποίηση του PFCU, παρατηρούμε πολύ χαμηλούς ΣΙ (20-30%) κάτι όμως που δεν σημαίνει βλάβη (ούτε καν κακό σχεδιασμό, σε κάποιες περιπτώσεις).

“…έχω εκνευριστεί και απενεργοποίησα τα ALARMS!”

Γενικό ΑLARM όταν ο ΣΙ πέσει κάτω από 85% πιθανό να προκαλέσει αρχικά άσκοπη ανησυχία και μετέπειτα εκνευρισμό. Αυτό καθιστά το ALARM δώρο-άδωρο (βλ. παραμύθι “O Ψεύτης Βοσκός”).

Στο REMODA λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες που χρειάζεται για να “ενοχλούμε” μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα!

Για περισσότερα λεπτομέρειες για τον Σ.Ι. και τα έξυπνα alarms  REMODA,  επικοινωνήστε μαζί μας.

DECEMBER 2017

Συντελεστής Ισχύος (ΣΙ) και Νέες Διατιμήσεις

Κενό διαφαίνεται στο πιο πάνω θέμα καθώς οι νέες διατιμήσεις ήραν το μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο για διατήρηση υψηλού ΣΙ: την χρέωση Μέγιστης Ζήτησης.

Έχουμε ακούσει συνεργάτες ότι προτίθενται να αποσυνδέσουν τα PFCU από την εγκατάσταση τους!!!

Εκτός από τα λοιπά οφέλη για τις εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες όταν ο ΣΙ είναι υψηλός (που αρκετές διαφαίνεται να μην γνωρίζουν) τίθεται και το θέμα δικτύου διανομής της ΑΗΚ.  Συγκεκριμένα, ενώ στους ισχύοντες κανόνες αναφέρεται ρητά ότι “Όλοι οι Πελάτες που πρόκειται να συνδεθούν ή συνδέονται στο Σύστημα Διανομής οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ο συντελεστής ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης θα είναι μεγαλύτερος από 0,85 μεταπορείας”, δεν αναφέρεται τι συμβαίνει σε αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή: Θα υπάρχει οικονομικό πρόστιμο; Αν ναι, πόσα; Θα καθορίζεται το ύψος από την τιμή του ΣΙ; Θα υπάρχει κλιμακωτή αύξηση αν δεν υπάρχει συμμόρφωση; κλπ

“Φύλαγε τα ρούχα σου για νάχεις τα μισά”

Για να μην βρεθεί κανείς προ εκπλήξεως, συμβουλεύουμε όλους να διατηρούν υψηλό ΣΙ μέσω διαρκούς παρακολούθησης, ελέγχου και alarms. Υπάρχει οικονομικό όφελος τώρα, αλλά, πιο σημαντικά, θα αποφευχθούν μπελάδες στον μέλλον!

OCTOBER 2017

Πόσο ακριβείς είναι τελικά οι προβλέψεις REMODA;

Καμία μέτρηση δεν είναι πανομοιότυπη με άλλη αν αυτές γίνουν από διαφορετικές μετρητικές ομάδες και με διαφορετικά όργανα. Αυτό είναι κάτι που φροντίζουμε πάντα να μεταφέρουμε στους συνεργάτες μας. Επειδή όμως χρησιμοποιούμε από τον καλύτερο εξοπλισμό που κυκλοφορεί και εγγυόμαστε τις εγκαταστάσεις του REMODA, οι αποκλίσεις μας από ΑΗΚ είναι κάτω από 2% (ισχύει αν δεν εμπλέκονται απώλειες transformer ή άλλωσπως. Για πιο ακριβείς μετρήσεις προσφέρουμε πιστοποιημένους μετρητές).

Πιο κάτω παραθέτουμε νέο, πραγματικό παράδειγμα υπό νέα διατίμηση (κωδικός 30) όπου η διαφορά καταγραφής KWh είναι < 0,7%!

SEPTEMBER 2017

Οικιακό REMODA;;;

Ακριβώς!

Τον Σεπτέβρη 2017 έχουμε ολοκληρώσει τους αναγκαίους ελέγχους και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε to REsiMODA (“ελαφρυά” έκδοση του REMODA) για οικιακή παρακολούθηση ενέργειας.

Καλά νέα για όσους θέλουν να διαχειριστούν σωστά το προφίλ τους στην παρουσία Netmetering (φωτοβολταϊκά): Ανά πάσα στιγμή σας παρουσιάζουμε τις KWh κατανάλωσης και παραγωγής στον λογαριασμό σας (+ πότε και πως αυτές έχουν καταναλωθεί/παραχθεί) για καλύτερη διαχείριση.

Το σύστημα φέρει αρχικό κόστος που ξεκινά από €200 και συνδρομή €50 ετησίως (τιμές 2017 – ισχύουν όροι & προϋποθέσεις)

SEPTEMBER 2017

Νέες Διατιμήσεις ΑΗΚ

Όπως υποσχεθήκαμε, από 09/2017 έχουμε ενσωματώσει τις νέες διατιμήσεις ΑΗΚ στο REMODA ως μέρος της γκάμας αναλύσεων που παρέχεται. Όσοι από σας συμμετέχετε ήδη στο σύστημα με παλαιά διατίμηση ΑΗΚ, συνεχίζετε να βλέπετε ζωντανά πως διαγράφεται το κόστος στον οργανισμό σας (σε €/ημέρα) με την νέα σας διατίμηση. Επιπλέον, έχουμε προσθέσει για σας και την σύγκριση της παλαιάς και νέας σας διατίμησης για περαιτέρω συμπεράσματα

Εκ πρώτης, με την άρση της ΜΖ, οι εκτιμήσεις δείχνουν να υπάρχει μείωση στους ετήσιους λογαριασμούς των μεγάλων καταναλωτών, ειδικά σε μονάδες με αυτοπαραγωγή (γράφημα από πραγματικό παράδειγμα με αυτοπαραγωγή)  

MAY 2017

REMODA & Ενεργειακοί Ελέγχοι

Το remoda συνδέεται άμεσα με την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων καθώς αναλύει και αποσαφηνίζει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού πριν και μετά τις διορθωτικές

κινήσεις αποτελώντας έτσι αναντικατάστατο εργαλείο αξιολόγησης τους. Από Μάη 2017, και μέχρι το τέλος του έτους κάθε νέα συμμετοχή remoda προσφέρει:

 • Δωρεάν “walk-through” ενεργειακό έλεγχο ηλεκτρισμού, ή
 • 40% έκπτωση σε πλήρη ενεργειακό έλεγχο

Οι ελέγχοι εκπονούνται από αδειούχους ενεργειακούς ελεγκτές (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)

Περισσότερα…

SUMMER 2016

Παρουσιάζουμε το REMODA:

Νέα εποχή στην τηλεανάλυση βιομηχανικών διεργασιών και ενέργειας

Το Φθινόπωρο 2014, με σκοπό  την συλλογή δεδομένων για μελέτες Αυτοπαραγωγής,  εγκαταστήσαμε για πρώτη φορά δικό μας διαδικτυκό σύστημα συλλογής δεδομένων. Με την πάροδο των μηνών και αφού αντιληφθήκαμε σοβαρή έλλειψη τέτοιων συστημάτων, προβήκαμε σε αναβάθμιση και στην δημιουργία αισθητικά βλετιωμένη ς αλλά και πιο φιλικής προς τον χρήστη “πρόσοψης” του συστήματος. Το σύστημα ομονάστηκε REMODA και από Αύγουστο 2016 προσφέρεται σε όποιον ενδιαφέρεται να βελτιώσει μέσω κατανόησης! Κατεβάστε λίστα pdf με εφαρμογές

MAY 2014

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ με Φωτοβολταϊκά

Τεχνοοικονομική μελέτη

Πιστεύουμε ότι οι ειδικοί όροι για την συμμετοχή στο σχέδιο απαιτούν εμπεριστατωμένη ανάλυση των επιδράσεων στον οργανισμό προτού αυτός εμπλακεί. Σε αντίθεση με τις τεχνοοικονομικές μελέτες που παρέχονται από τους εγκαταστάτες δωρεάν,  προσφέρουμε αναλύσεις που ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία και σκοπό έχουν, όχι να πείσουν ότι η εμπλοκή είναι συμφέρουσα, αλλά να αποσαφηνίσουν όλες τις παραμέτρους. Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα μας είναι σχεδόν κατά κανόνα πιο απαισιόδοξα από αυτά των εγκαταστατών, και δύναται να αποθαρρύνουν την εμπλοκή στο σχέδιο!

Μεθοδολογία Μελέτης Αυτοπαραγωγής – NEA Engineering